W poprzednim numerze zajmowaliśmy się Wisbarem Advance. Dzisiaj przyszła kolej na kolejny produkt Lakeridge Software, czyli Wisbara Advance Desktop. Przyjrzymy się ustawieniom programu i jego obsługą. Stworzymy też własny, dostosowany do naszych potrzeb motyw

Ekran Today jest jednym z najważniejszych miejsc w systemie Windows Mobile. To go najczęściej widzimy przy rozpoczęciu naszej pracy z palmtopem. Aby zwiększyć efektywność naszej pracy i poprawić wygląd, możemy wykorzystać liczne wtyczki dla ekranu Today oraz jedną z wielu nakładek, które mają go zastępować. Jedną z takich aplikacji jest Wisbar Advance Desktop. Pozwala on na dokonywanie bardzo dużej ilości zmian. Możemy dzięki niemu w dużym stopniu zmienić obsługę urządzenia i dostosować ją do własnych potrzeb.

Instalacja programu odbywa się standardowo i już po chwili możemy uruchomić program i zobaczyć domyślny motyw. Przypomina on trochę HTC Home z zegarem, powiadomieniami i pogodą. Na osobnych stronach, do których możemy przełączać się ikonkami na dole lub gestem przesunięcia palca w lewo lub prawo, znajdziemy jeszcze rozszerzony widok pogody i siatki skrótów dla kontaktów i programów. Niektórym to może wystarczyć, ale to tylko mała próbka możliwości WAD. W dalszej części spróbujemy zrobić coś więcej. Najpierw jednak przyjrzyjmy się opcjom, które oferuje program.

Ustawienia

Aby wejść w opcje p rog ramu mu simy najpierw otworzyć Page Menu. Aby to zrobić należy wykonać dłuższe tapnięcie na obszarze WAD, lub wybrać z menu Start odpowuiedni skrót . Gdy rozwinie nam się Page Menu, klikamy na Settings. Znajdziemy tutaj globalne opcje programu. Zacznijmy od początku, czyli zakładki General. Pierwsza z opcji Preferred File Explorer pozwala nam wybrać menadżer plików, który zostanie otwarty, jeśli klikniemy na skrót prowadzący do folderu. Następnie Export Theme, jak sama nazwa wskazuje eksportuje aktualny temat. Następnie wybieramy, czy chcemy czcionki z ClearType. Display Carrier in Titlebar pozwala nam zmienić napis Start na nazwę naszego operatora. Możemy też ukryć WAD podczas rozmów telefonicznych. W pewnych okolicznościach integracja z ekranem Today może być niepożądana. W takiej sytuacji zaznaczamy opcję Detach from Today Screen.

Zakładka Wakeup zawiera opcje dotyczące zachowania Wisbara podczas wybudzenia i startu pocketa. Możemy ustawić, aby podczas wybudzenia, lub aktywacji powracał do pierwszej strony. Przy ustawieniach dotyczących uruchamiania przy starcie systemu znajdziemy też opóźnienie z jakim ono nastąpi.

W zakładce Weather znajdują się ustawienia dotyczące pogody. Tutaj wybierzemy dla jakich miast ma być pobierana prognoza i jakie ikonki mają reprezentować poszczególne stany pogodowe. Jeśli przy aktualizacji zauważymy podejrzanie wysokie temperatury, zapewne musimy jeszcze zmienić system wyświetlania miar na metryczny.

W zakładce PIM Setup ustawimy domyślną aplikację, z której pobierany będzie kalendarz i zadania. W Miscellaneous możemy włączyć tryb low-mem, który zużywa mniej pamięci RAM. Jest on zalecany dla urządzeń posiadających 64MB pamięci operacyjnej. Poza tym mamy jeszcze ustawienia dotyczące animacji, kontroli głośności, przesuwania obiektów i wykręcania numerów przy pomocy klawiatury. W zakładce Tabs możemy włączyć i zarządzać jednym ze sposobów przełączania się między stronami.

Jeśli chcemy zmienić temat, zapewne najpierw sięgniemy po jakiś gotowy. Podobnie jak w przypadku Wisbara Advance, tematy do Wisbara Advance Desktop najpewniej ściągniemy z forum Lakeridge Software. Mogą one występować w dwóch postaciach.

Pierwsza to pliki z rozszerzeniem .WADesktop. Ich instalacja przypomina instalację plików .cab i polega na skopiowaniu pliku na palmtopa, otwarciu menadżera plików na pockecie i wybraniu tego pliku. Zostaniemy poproszeni o wybranie folderu instalacji i kliknięcie OK. Przez chwilę na ekranie nic nie będzie się działo, aż zobaczmy komunikat o poprawnej instalacji tematu.

Druga metoda dystrybucji tematów to archiwum (najczęściej .zip) zawierające wszystkie elementy tematu. Najczęściej w takim przypadku autor dołącza instrukcję instalacji, która zazwyczaj sprowadza się do rozpakowania plików na komputerze i skopiowania ich w odpowiednie miejsce na palmtopie. Ważne jest, aby ścieżki do plików na naszym palmtopie były takie same, jak na urządzeniu autora. W przeciwnym wypadku najpewniej nie będziemy w stanie zobaczyć grafik poszczególnych elementów i praca będzie niemożliwa. Jeśli autor nie dostarczył instrukcji, prawdopodobnie należy skopiować pliki do domyślnego kata - logu: \Program Files\Lakeridge\WisBar Advance Desktop \Themes .

Kiedy już skopiowaliśmy temat na nasze urządzenie chcemy zobaczyć jak się prezentuje . Z Page Menu wybieramy Change Theme. Jeśli widzimy tylko domyślne tematy należy wybrać Scan For Themes z Menu . Wisbar przeszuka nasze urządzenie i po chwili na liście powinny się pojawić zainstalowane przez nas tematy. Teraz zaznaczamy interesujący nasz temat i z Menu wybieramy Set As Portrait Theme lub Set As Landspace Theme, w zależności od orientacji ekranu w której chcemy na nim pracować. Akceptujemy zmiany i po chwili widzimy nowy temat na ekranie.

Tworzymy własny temat

Wśród gotowych tematów dla Wisbara Advance Desktop zapewne każdy znajdzie coś dla siebie. Są one jednak tworzone pod preferencje autora , które mogą różnić się od naszych. Możemy oczywiście dostosować go do swoich potrzeb, lub stworzyć od zera nasz własny temat. W obu przypadkach potrzebna jest umiejętność korzystania z Author Mode. Spróbuję przybliżyć ten tryb podczas tworzenia prostego tematu.

Przechodzimy do ekranu wyboru tematu i z Menu wybieramy New Theme. Wpisujemy nazwę dla naszego tematu i uruchamiamy go. Ekran będzie pusty. Zacznijmy od ustawienia tapety. Otwieramy Page Menu i wybieramy Wallpaper. Możemy oczywiście ustawić obrazek z pliku, ale program pozwala nam też cykliczną zmianę obrazków z danego folderu, pobranie tapety z tematu Today, ustawienie pojedynczego koloru lub gradientów. Kiedy już wybierzemy odpowiadający nam rodzaj tapety, program zapyta jeszcze, czy ustawić ją dla wszystkich stron. Na razie mamy tylko jedną stronę, ale dla wygodniejszej edycji radzę odróżniać tapety dla poszczególnych stron, a dopiero na koniec jedną dla wszystkich.

Teraz przechodzimy do właściwej edycji tematu. Z Page Menu wybieramy Enter Author Mode. Na środku ekranu powinien pojawić się napis, który przypomina, że właśnie w tym trybie się znajdujemy. Możemy też zauważyć, że teraz Page Menu w Author Mode różni się od tego, którego używaliśmy w User Mode. Add Widget pozwala nam na dodawanie kolejnych elementów do tematu. Opis poszczególnych elementów znajdziecie na końcu artykułu. Page umożliwia dodawanie i zarządzanie stronami. Plugins pozwala na dodanie i przemieszczenie pluginów ekranu Today. Scripts przypisuje skrypty do odpowiednich zdarzeń. Opis dostępnych skryptów także znajdziecie na końcu artykułu.

Jak w praktyce skorzystać z tych wszystkich elementów? Zacznijmy od ustawień strony. Możemy dodać nową stronę, ustawić aktualną stronę jako pierwszą w kolejności (domyślnie widoczną), ustalić, czy Taskbar ma być widoczny na stronie. Lock Items blokuje możliwość przesuwania elementów na stronie, a Show Notifiers pokazuje wszystkie widgety notyfikacji. Przyjrzyjmy się jeszcze, co znajdziemy w Properties. Możemy nadać stronie własną nazwę, skonfigurować obsługę D-Pada, zablokować klawisze, zarządzać SoftKeyami, przypiętymi obiektami i gestami. Można też zmienić kolejność stron. Nie będę się teraz bardziej zagłębiał w poszczególne opcje, ponieważ z pewnością część z nich zmieni się podczas tworzenia tematu. Przejdźmy więc do konkretów.

Zaczniemy od umieszczenia Docka. Z Page Menu wybieramy Add Widget > Dock. Wpisujemy nazwę , określamy położenie i wybieramy styl (czy ma to być obrazek, czy po prosty kolorowy prostokąt). W Layout ustawiamy ścieżkę do obrazka lub kolor prostokąta (w zależności od tego, co wybraliśmy w Style) oraz procent nieprzezroczystości. Możemy też przypisać do kliknięcia docka jakiś skrypt oraz wybrać opcje dotyczące ukrywania go. Kiedy już ustawimy wszystko tak, jak chcemy, klikamy na Done. Na ekranie powinniśmy teraz zobaczyć nasz Dock z możliwością przesuwania go w jednej lub dwóch płaszczyznach, w zależności od ustawienia jego położenia. Aby zablokować możliwość przypadkowego przesunięcia Docka, należy w Page Menu zaznaczyć Page>Lock Items. Nadal mamy jednak możliwość przesunięcia go przez dłuższe tapnięcie na nim i wybranie opcji Move. Teraz możemy precyzyjnie przemieścić nasz Dock za pomocą D-Pada lub ekranu (jeśli zaznaczona jest opcja „ Touch - friendly object moving”). Aby zakończyć przesuwanie musimy dłużej tapnąć na ekran i wybrać Stop Moving. Przypniemy jeszcze nasz Dock zaznaczając opcję Pinned. Dzięki temu będzie on widoczny na wielu stronach.

Czas na dodanie kilku skró tów do Docka . Tapiemy dłużej na Docku i z menu wybieramy Add Widget > Shortcut. Określamy element, których chcemy otworzyć. Możemy wybrać zarówno jeden z zainstalowanych programów, dowolny folder na urządzeniu, aplet ustawień, czy numer telefonu. Jeśli wybierzemy ostatnią opcję, musimy to zaznaczyć, aby skrót działał poprawnie. Animacja przy uruchamianiu programu jest możliwa, jeśli zaznaczymy Display zoom when launched oraz Show launch animation w głównych opcjach programu. Następnie ustawiamy odpowiednią ikonę i jeśli chcemy, także podpis.

Żeby zagospodarować pozostałą część ekranu, stworzyłem jeszcze jeden Dock z kilkoma Widgetami tekstowymi i ikonką pogody. Teraz dodam Button, który ukryje ten Dock. Z menu wybieramy Add Widget > Button, wybieramy obrazek i ewentualnie podpis. Teraz zajmiemy się skryptami . Chcemy aby skrypt wykonywał się po krótkim naciśnięciu na przycisk, wiec wybieramy Scritp(OnTap). Klikamy na Add i wybieramy z listy Dock-Toggle. Niżej pojawią się dodatkowe opcje, w których wybieramy, do którego Docka przypisana jest akcja, jaka animacja ma jej towarzyszyć i jak szybko ma się ona odbywać. Nie musimy ograniczać się tylko do jednego skryptu. Może ich być więcej.

Dodamy teraz nową stronę. Z Page Menu wybieramy Page > New. Dla odróżnienia od poprzedniej strony zmienię tapetę. Będzie to strona dla PIM. W górnym rogu dodamy widget kalendarza, a niżej Today Agende. Today Agenda jest pluginem Today i jest bardziej rozbudowana niż Agenda w Wisbarze. Aby dodać plugin Today z Page Menu wybieramy Plugins > Manage i zaznaczamy pluginy, które chcemy mieć na ekranie. Jeśli nie ma ich na liście, musimy je wyłączyć w ustawieniach Today. Żeby przesuwać pluginy musimy zaznaczyć Page Menu > Plugins > Move.

Pozostaje jeszcze problem nawigacji między stronami. Będzie się to odbywać za pomocą gestów. Wybieramy Page Menu > Page > Properties > Gestures. Możemy od razu zaznaczyć Slide to change page s, ale wtedy nie możemy przypisać gestów „Slide Up ” i „Slide Down ”. Jeśli chcemy przypiąć jakieś skrypty do tych gestów, przypiszemy gestom „Slide Left ” i „Slide Right ” odpowiednio skrypty WAD-Move to previous page i WAD-Move to next page. Czynność tę należy powtórzyć dla każdej strony.

Podsumowanie

Wisbar Advance Desktop ma olbrzymie moż - liwości konfiguracji. Dzięki niemu możemy stworzyć interfejs jaki nam się tylko wymarzy. Przykład pokazany powyżej miał na celu poka - zanie najważniejszych elementów programu, ale dzięki nim można stworzyć znacznie bardziej skomplikowane tematy. Program jest płatny, ale 10 dolarów to niewielka kwota za cały wachlarz możliwości